Produkter

Vi säljer eldningsolja, diesel och smörjmedel till kunder främst på Ljusterö. Leverantören är OKQ8/Preem via ÅFA.

Minsta beställningskvantitet av diesel och eldningsolja (utan extra tillägg) är 1 200 liter.

Vi säljer även grus, sand och makadam i större kvantiteter.